0
Select urunler.url as urlana, urunler.id, urunler.IsDesigned, urunler.pageview, urunler.FabricIdentityKey, CASE WHEN w.stok_sanal_m>0 THEN 0 ELSE 1 END AS stokgosterim , urunler.aciklama_ozet, urunler.aciklama_on, urunler.ad, urunler.url, urunler.IsCalendar, urunler.StoreId, urunler.tarih, urunler.satis, urunler.etiketler, urunler.fiyat, urunler.fiyatindirimsiz, urunler.InStock, urunler.ArrivalInfo, w.stok_sanal_m as stok_sanal, urunler.[Status], urunler.[bidahagelmez], urunler.resID, urunler.res_uzanti, urunler.kisiyeozel, urunler.bestsell, urunler.cesit_sayisi, urunler.parabirimi from urunler WITH (NOLOCK) INNER JOIN [View_urun_malzemeden_stoklar] w WITH (NOLOCK) ON urunler.id=w.id_m where not urunler.resID is null and Status=1 AND bidahagelmez=0 AND urunler.id in(select prID from hediyebulucu_map where hedID='3655') AND ( urunler.id in(select prID from hediyebulucu_map where hedID=5514))
© Copyright 2018 Atlas Okul Gereçleri ve Kırtasiye Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.
E-ticaret Yazılımı